Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Wet- en regelgeving

503 resultaten
 1. Omzendbrief nr.707 van 15 september 2022

  Richtlijnen inzake de toepassing van omzendbrief nr. 693 en 693bis voor de vaccinatie tegen het coronavirus (COVID-19) in de herfst van 2022 voor de personeelsleden van het...
 2. Ministerieel besluit van 7 september 2022

  - betreffende het gebruik van beheersdomeinen en hun respectievelijke evaluatierooster door sommige diensten van de federale uitvoerende macht met het oog op de evaluatie van de...
 3. Koninklijk besluit van 14 juli 2022

  Koninklijk besluit van 14 juli 2022 betreffende beperkende maatregelen inzake overheidsopdrachten en concessieovereenkomsten naar aanleiding van de acties van Rusland die de...
 4. Omzendbrief nr. 701bis van 1 juli 2022

  Wijziging van de omzendbrief nr. 701 van 23 december 2021 - Informatie over de federale monitoring van het risico op overschrijding van de personeelskredieten in 2022 en 2023 en de...