Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Wet- en regelgeving

503 resultaten
  1. Koninklijk besluit van 15 mei 2022

    - betreffende de organisatiebeheersing binnen sommige diensten van de federale uitvoerende macht, en tot wijziging van de koninklijk besluiten van 4 mei 2016 tot oprichting van de...
  2. Koninklijk besluit van 9 maart 2022

    van de directeur-generaal Rekrutering en Ontwikkeling van de Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning tot vaststelling van de lijst met knelpuntberoepen