Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Wet- en regelgeving

503 resultaten
 1. Koninklijk besluit van 04 februari 2022

  Omzendbrief nr. 703 van 4 februari 2022 - Tijdelijke aanpassing van de richtlijnen inzake het geneeskundig getuigschrift voor de personeelsleden van het federaal administratief...

 2. Omzendbrief van 23 december 2021

  Omzendbrief nr. 701 van 23 december 2021 — Informatie over de federale monitoring van het risico op overschrijding van de personeelskredieten in 2022 en 2023 en de...

 3. Koninklijk besluit van 21 december 2021

  Koninklijk besluit van 21 december 2021 - houdende gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven op het programma 06-40-2 van de Algemene uitgavenbegroting voor...

 4. Omzendbrief van 20 december 2021

  Toelichting bij het recht op deconnectie en een stappenplan voor het overleg rond deconnectie voor het personeel van de diensten van het federaal administratief openbaar ambt...