Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Wet- en regelgeving

503 resultaten
 1. Koninklijk besluit van 15 december 2020

  Omzendbrief nr. 691 van 15 december 2020 - De vaststelling van de brugdagen voor 2021 voor het personeel van de diensten van het federaal administratief openbaar ambt, zoals...

 2. Omzendbrief van 13 november 2020

  Omzendbrief nr. 689 van 13 november 2020 - Griepvaccinatie : herziening van de prioriteiten met het oog op de bescherming van de meest kwetsbare mensen

 3. Omzendbrief van 28 oktober 2020

  Omzendbrief nr. 686 van 28 oktober 2020 - Richtlijnen in het kader van de bijzondere COVID-19-maatregelen voor de personeelsleden van het federaal administratief openbaar ambt...
 4. Ministerieel besluit van 22 september 2020

  Ministerieel besluit van 22 september 2020 houdende goedkeuring van het huishoudelijk reglement van het Comité van beroep voor de beoordeling van houders van een leidinggevende...