Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Wet- en regelgeving

503 resultaten
 1. Omzendbrief van 01 september 2020

  Omzendbrief nr. 685 van 1 september 2020 - Richtlijnen in het kader van de bijzondere COVID-19-maatregelen voor de personeelsleden van het federaal openbaar ambt inzake de...

 2. Huishoudelijk van 04 augustus 2020

  Huishoudelijk reglement van 4 augustus 2020 van de Directeur-generaal Rekrutering en Ontwikkeling van de Federale overheidsdienst Beleid en Ondersteuning met betrekking tot de...

 3. Ministerieel besluit van 17 juli 2020

  Ministerieel besluit van 17 juli 2020 tot aanwijzing of erkenning van de assessoren en van de plaatsvervangende assessoren in, en tot aanwijzing van de griffiers-rapporteurs en van...

 4. Omzendbrief van 08 juli 2020

  Omzendbrief nr. 684 van 8 juli 2020 - Wijzigingen betreffende het moederschapsverlof voor contractuele en statutaire personeelsleden van het federaal administratief openbaar ambt

 5. Koninklijk besluit van 26 juni 2020

  Koninklijk besluit van 26 juni 2020 tot opheffing van artikelen 3, 4 en 7 van het koninklijk besluit van 22 april 2020 houdende bijzondere maatregelen voor de personeelsleden van...

 6. Wet van 09 juni 2020

  Wet van 9 juni 2020 tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 juli 2017 tot vaststelling van de toelagen en vergoedingen van de personeelsleden van het federaal openbaar ambt...