Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Wet- en regelgeving

503 resultaten
  1. Koninklijk besluit van 12 mei 1927

    Koninklijk besluit van 12 mei 1927 betreffende de ouderdom van de oppensioenstelling van de ambtenaren, de beambten en het dienstpersoneel van den staat

  2. Koninklijk besluit van 22 juli 1924

    Koninklijk besluit van 22 juli 1924 houdende de bepalingen tot toekenning van de eretitel van hun ambt aan sommige ambtenaren van de Rijksbesturen