Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Wet- en regelgeving

503 resultaten
 1. Koninklijk besluit van 27 mei 2020

  Omzendbrief nr. 682 van 27 mei 2020 - Richtlijnen in het kader van de bijzondere maatregelen voor de personeelsleden van het federaal openbaar ambt met een startbaanovereenkomst in...

 2. Koninklijk besluit van 13 mei 2020

  Koninklijk besluit nr. 23 van 13 mei 2020 tot uitvoering van artikel 5, § 1, 5°, van de wet van 27 maart 2020 die machtiging verleent aan de Koning om maatregelen te nemen in de...

 3. Koninklijk besluit van 22 april 2020

  Koninklijk besluit van 22 april 2020 houdende bijzondere maatregelen voor de personeelsleden van het federaal openbaar ambt in het kader van de gezondheidscrisis ten gevolge van...
 4. Koninklijk besluit van 12 maart 2020

  Omzendbrief nr. 681 van 12 maart 2020 - Bijkomende richtlijnen ter voorbereiding op de uitbraak van een coronaviruspandemie (COVID-19) voor het personeel van de diensten van het...

 5. Koninklijk besluit van 01 maart 2020

  Omzendbrief nr. 680 van 1 maart 2020 - Richtlijnen ter voorbereiding op de uitbraak van een pandemie (coronavirus COVID-19) voor het personeel van de diensten van het federaal...

 6. Koninklijk besluit van 07 februari 2020

  Omzendbrief nr. 678 van 7 februari 2020 - De vaststelling van de brugdagen voor 2020 voor het personeel van de diensten van het federaal administratief openbaar ambt, zoals bepaald...