Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Wet- en regelgeving

422 resultaten
Rss
 1. Bepalingen van 24 april 2009

  Bepalingen van 24 april 2009 met betrekking tot de organisatie van de gecertificeerde opleidingen Belgisch Staatsblad van 4 mei 2009
 2. Besluit van 11 april 2003

  Besluit van 11 april 2003 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vastlegging van de Titels I tot VII van de Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening die van toepassing is...
 3. Besluit van 5 juni 2009

  Besluit van 5 juni 2009 van de Vlaamse Regering tot vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake toegankelijkheid Gecoördineerde versie (Justel)
 4. Besluit van 7 maart 2023

  Besluit van 7 maart 2023 van de directeur-generaal Rekrutering en Ontwikkeling van de Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning tot vaststelling van de lijst met...
 5. Besluit van 9 december 2016

  Besluit van 9 december 2016 van de afgevaardigd bestuurder van Werkenvoor.be, Selectiebureau van de Federale Overheid, tot vaststelling van het reglement van orde betreffende de...
 6. Huishoudelijk reglement van 4 augustus 2020

  Huishoudelijk reglement van 4 augustus 2020 van de Directeur-generaal Rekrutering en Ontwikkeling van de Federale overheidsdienst Beleid en Ondersteuning met betrekking tot de...
 7. Koninklijk besluit nr. 279 van 30 maart 1984

  Koninklijk besluit nr. 279 van 30 maart 1984 betreffende de betaling na vervallen termijn van de wedden van sommige personeelsleden van de openbare sector Gecoördineerde versie...
 8. Koninklijk besluit van 05 april 2011

  Ministerieel besluit van 5 april 2011 tot aanwijzing of erkenning van de assessoren en van de plaatsvervangende assessoren in, en tot aanwijzing van de griffiers-rapporteurs en van...
 9. Koninklijk besluit van 1 februari 1993

  Koninklijk besluit van 1 februari 1993 tot bepaling van de bijkomende of specifieke opdrachten in de federale overheidsdiensten, de programmatorische overheidsdiensten en de...
 10. Koninklijk besluit van 1 februari 2005

  Koninklijk besluit van 1 februari 2005 tot invoering van een evaluatieregime voor de houders van managementfuncties in de federale overheidsdiensten en tot wijziging van het...
 11. Koninklijk besluit van 1 juni 1964

  Koninklijk besluit van 1 juni 1964 tot vaststelling van de administratieve toestand van sommige ambtenaren van de rijksbesturen, die in vredestijd militaire prestaties verrichten...
 12. Koninklijk besluit van 1 maart 2019

  Koninklijk besluit van 1 maart 2019 tot uitvoering van sommige bepalingen van artikel 30sexies van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten inzake het...
 13. Koninklijk besluit van 10 april 1995

  Koninklijk besluit van 10 april 1995 tot vaststelling van de weddenschalen der aan verscheidene federale overheidsdiensten gemene graden Gecoördineerde versie
 14. Koninklijk besluit van 10 april 1995

  Koninklijk besluit van 10 april 1995 ter uitvoering van de wet van 10 april 1995 betreffende de herverdeling van de arbeid in de openbare sector Gecoördineerde versie
 15. Koninklijk besluit van 10 april 2022

  Koninklijk besluit van 10 april 2022 tot wijziging van diverse bepalingen inzake telewerk en satellietwerk in het federaal administratief openbaar ambt
 16. Koninklijk besluit van 10 juli 2002

  Koninklijk besluit van 10 juli 2002 tot toekenning van een Copernicuspremie aan sommige personeelsleden van de rijksbesturen Gecoördineerde versie
 17. Koninklijk besluit van 10 november 2022

  Koninklijk besluit van 10 november 2022 tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 juli 2017 tot vaststelling van de toelagen en vergoedingen van de personeelsleden van het...