Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Wet- en regelgeving

500 resultaten
  1. Bepalingen van 24 april 2009

    Bepalingen van 24 april 2009 met betrekking tot de organisatie van de gecertificeerde opleidingen (Belgisch Staatsblad van 4 mei 2009)

  2. Beslissing van 09 juni 2009

    Beslissing van 9 juni 2009 van de Voorzitter van het directiecomité van de FOD P&O betreffende het Huishoudelijk reglement van de Interdepartementale Stagecommissie