Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Wet- en regelgeving

500 resultaten
  1. Koninklijk besluit van 01 februari 1993

    Koninklijk besluit van 1 februari 1993 tot bepaling van de bijkomende of specifieke opdrachten in de federale overheidsdiensten, de programmatorische overheidsdiensten en de...

  2. Koninklijk besluit van 01 februari 2005

    Koninklijk besluit van 1 februari 2005 tot invoering van een evaluatieregime voor de houders van managementfuncties in de federale overheidsdiensten en tot wijziging van het...