Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Wet- en regelgeving

500 resultaten
 1. Koninklijk besluit van 01 maart 2019

  Omzendbrief nr. 672 van 1 maart 2019 - De vaststelling van de brugdagen voor 2019 voor het personeel van de diensten van het federaal administratief openbaar ambt, zoals bepaald in...

 2. Koninklijk besluit van 01 maart 2019

  Koninklijk besluit van 1 maart 2019 tot uitvoering van sommige bepalingen van artikel 30sexies van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten inzake het...

 3. Koninklijk besluit van 01 maart 2020

  Omzendbrief nr. 680 van 1 maart 2020 - Richtlijnen ter voorbereiding op de uitbraak van een pandemie (coronavirus COVID-19) voor het personeel van de diensten van het federaal...

 4. Koninklijk besluit van 01 november 2000

  Koninklijk besluit van 7 november 2000 houdende oprichting en samenstelling van de organen die gemeenschappelijk zijn aan iedere federale overheidsdienst

 5. Koninklijk besluit van 02 april 1975

  Koninklijk besluit van 2 april 1975 betreffende het verlof dat aan sommige personeelsleden in overheidsdienst wordt verleend voor het verrichten van bepaalde prestaties ten behoeve...