Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Wet- en regelgeving

500 resultaten
 1. Koninklijk besluit van 02 juni 2012

  Koninklijk besluit van 2 juni 2012 tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 houdende het statuut van het rijkspersoneel (overgangsmaatregelen)

 2. Koninklijk besluit van 02 oktober 2002

  Koninklijk besluit van 2 oktober 2002 betreffende de aanduiding en de uitoefening van de staffuncties in de federale overheidsdiensten en de programmatorische federale...
 3. Koninklijk besluit van 02 september 2008

  Koninklijk besluit van 2 september 2008 tot aanwijzing van de leden van het comité van beroep voor de evaluatie van houders van management -en staffuncties dat werd opgericht bij...

 4. Koninklijk besluit van 03 april 1997

  Koninklijk besluit van 3 april 1997 houdende maatregelen met het oog op de responsabilisering van de openbare instellingen van sociale zekerheid, met toepassing van artikel 47 van...