Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Analyse van psychosociale risico’s

Werkgevers zijn verplicht om psychosociale risicoanalyses uit te voeren. Empreva kan deze analyse voor federale organisaties doen met behulp van een speciaal voor dit doel ontwikkelde tool, in de vorm van een online vragenlijst.

Doelgroepen
Interne diensten voor preventie en bescherming op het werk
  • Onze dienstverlening

   De concrete aanpak voor je enquête wordt bepaald tijdens een eerste voorbereidende vergadering.

  • icoon 'schrijven met pen'
   Verstrekken van communicatiemateriaal

   Je ontvangt standaard communicatiemiddelen die je kan gebruiken om de enquête onder je medewerkers te promoten.

  • icoon 'trendlijnen (economische groei)'
   Frequente deelnamerapporten

   Tijdens de duur van het onderzoek ontvang je een verslag over de deelnamegraad aan het onderzoek.

  • icoon 'laureaat'
   Resultatenanalyse door Empreva

   De preventieadviseurs psychosociale aspecten analyseren de resultaten.

  • icoon 'document'
   Identificatie van risicogroepen

   In de samenvattende tabellen kan je makkelijk afdelingen (directoraten-generaal, diensten, enz.) met een verhoogd risico identificeren.

  • Ziezo, dat doen we dus!

  • Een team van preventieadviseurs psychosociale aspecten volgt het onderzoek op, analyseert de resultaten en stelt aanbevelingen voor.

  • Voldoet aan de wettelijke vereisten

   De domeinen waarop het onderzoek betrekking heeft, komen overeen met de vijf psychosociale risicodomeinen (arbeidsorganisatie, arbeidsinhoud, arbeidsvoorwaarden, arbeidsomstandigheden, arbeidsverhoudingen) en omvatten ook de individuele psychosociale risico's (stress, uitputting, slaapmoeilijkheden, subjectieve gezondheid en werktevredenheid).

  • Wetenschappelijk bewezen en gevalideerd

   Het onderzoek is gebaseerd op een wetenschappelijk gevalideerde vragenlijst.

 • De fasen van een risicoanalyse – psychosociale aspecten
  • Een stuurgroep oprichten
  • De vragenlijst aanpassen aan de organisatie. Deze technische fase wordt volledig ondersteund door Empreva.
  • De enquête online zetten (' -live'). Medewerkers worden uitgenodigd om deel te nemen aan de enquête. De enquête blijft online beschikbaar gedurende de met de stuurgroep vastgestelde periode. De communicatie wordt verzorgd door de organisatie.
  • De resultaten verwerken. Empreva analyseert de resultaten in detail en levert een globaal rapport voor de gehele organisatie, met identificatie van mogelijke risicogroepen en preventieve maatregelvoorstellen om de geïdentificeerde risico's aan te pakken.
  • Het rapport wordt naar de werkgever gestuurd. Empreva staat ter beschikking van de organisatie om het eindrapport en de aanbevelingen voor te leggen aan de stuurgroep en in sociaal overleg.
   Hoeveel tijd vraagt een dergelijk project?
  • De intake en voorbereiding van de enquête neemt minstens een maand in beslag.
  • Het onderzoek zelf blijft minstens 2 weken online.
  • De oplevering van de resultaten en het algemene rapport met aanbevelingen hangt af van een aantal factoren, zoals de grootte van de organisatie en de gedetailleerdheid van de gevraagde resultaten. De deadline wordt gespecificeerd tijdens de intake, waarbij een algemene planning wordt voorgesteld.
   • We zijn er voor jou.

   • Wil je gebruikmaken van deze dienst, of meer weten voor je van start kan?

    Contacteer ons

  1. Voorwaarden

   Deze dienst is beschikbaar voor de federale organisaties (met uitzondering van de Federale Politie en het Ministerie van Defensie).

   Wanneer je beroep doet op onze ondersteuning, staat hier een duidelijke engagement van je organisatie tegenover.

   Concreet verwachten we van jou dat:

   • je organisatie zich engageert om na de enquête een actieplan uit te werken en te implementeren
   • de projectleider (en/of het projectteam) van je organisatie beschikbaar is om samen met onze experts de modaliteiten van de enquête mee te bepalen en uit te werken
   • je organisatie bereid is om de communicatie rond het project op zich te nemen: uitwerken van het communicatieplan en uitvoering van communicatieacties. Zo verzekert je als organisatie een geslaagde enquête, want communicatie is daarbij een kritische factor.