Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Begeleiding van verandertrajecten

De FOD BOSA helpt overheidsdiensten bij transformaties en verandertrajecten. Of het nu gaat om een verhuizing, een fusie, nieuwe werkwijzen en attitudes, een ander leiderschap, zelfsturende teams, een nieuwe structuur of het uitrollen van een strategie … elke verandering is een stap naar een meer wendbare organisatie. Wij ondersteunen jouw change-team met advies en consultancy.

Doelgroepen
 • Hr-diensten
 • Managers
  • Onze dienstverlening

   Je kan bij ons terecht voor advies en consultancy bij jouw verandertraject. Na een intakegesprek spreken we met jouw organisatie af hoe we jullie gaan ondersteunen. Ons team heeft expertise in organisatieontwikkeling en change management en wij kunnen ook een beroep doen op een uitgebreid netwerk van experten, opleiders, coaches, …  

  • icoon 'mensgericht'

   Advies of consultancy aanvragen 

   Vul dit formulier in en beschrijf er kort jouw verandertraject en jouw vraag aan ons team. We nemen contact met je op en plannen een intakegesprek in. In een samenwerkingsovereenkomst maken we goede afspraken en dan gaan we met jullie aan de slag. 

  • icoon 'link'

   Hoe verloopt een ondersteuningstraject concreet?  

   Met jullie stakeholders en met jullie management of leidinggevenden stellen we de ambitie van de verandering scherp. We bekijken hoe jullie een draagvlak kunnen creëren voor de verandering, hoe jullie je medewerkers kunnen betrekken, hoe jullie over de verandering gaan communiceren. We werken samen met jullie een actieplan uit met meetbare doelstellingen. We ondersteunen jullie bij de uitvoering van dat actieplan. Tijdens heel het traject evalueren we en sturen we bij.  

  • icoon 'hulp'

   Expertise in organisatieontwikkeling en change management  

   Ons team heeft al overheidsdiensten begeleid in trajecten rond nieuwe werkvormen, zelfsturende teams, een strategie uitrollen, organisatiewaarden bepalen, ...  

   Ons team is vertrouwd met methodologieën als agile werken, collectieve intelligentie, sociocratie, communicatie bij verandering, … 

  • icoon 'kennis is macht'

   Een netwerk van experten, opleiders, coaches 

   Als je bij jouw verandertraject meer gespecialiseerde of andere ondersteuning nodig hebt, dan maken wij je wegwijs in de dienstverlening van de BOSA en in onze samenwerkingen en contracten met externe partners.   

  • Ziezo, dat doen we dus.

  • De FOD BOSA helpt je om met elke verandering de wendbaarheid van jouw organisatie te vergroten.  

  • Klantgerichte dienstverlening

   Met elke verandering werk je aan een betere dienstverlening voor ondernemingen en voor de burger. Dat is tenslotte waar het voor elke overheidsdienst om draait.

  • Geëngageerde medewerkers

   Veranderingen bieden een kans om je medewerkers nog sterker te engageren. Ze voelen zich meer betrokken en meer verantwoordelijk voor de missie en de evolutie van je organisatie.

  • Experimenteren, leren, aanpassen

   Veranderen is experimenteren, leren en je zo snel aanpassen.  Snel kunnen veranderen is een sleutel voor de wendbaarheid van je organisatie.

  • Een nieuwe organisatiecultuur 

   Cultuur verander je niet zomaar met een verandertraject. Integendeel: elke verandering -ook de kleinste- is een stap naar een nieuwe organisatiecultuur.

  • Een deur naar good practices en ervaringen bij andere overheidsorganisaties

   Wij brengen je in verbinding met andere federale teams of diensten die ook oplossingen hebben gezocht voor de uitdagingen waar jullie voor staan.

   • We zijn er voor jou.

   • Heb je vragen over onze aanpak? Wil je consultancy of advies bij ons aanvragen?  

    Contacteer ons

  1. Voorwaarden

   We begeleiden projectteams die bezig zijn met een transformatie of een verandertraject. Als individuele ambtenaar kan je hier dus geen aanvraag indienen.