Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Beheer je opleidingen met ITMA as a service (IAAS)

Steunend op onze ervaring met opleidingsbeheer stellen we jullie onze tool voor administratief en logistiek opleidingsbeheer voor:  ITMA (Integrated Training Management Application). Met deze tool kan je je opleidingscatalogus beheren, je middelen inventariseren, de inschrijvingen beheren en rapporten maken.  We gebruiken deze tool bij de FOD BOSA en we stellen je voor om hem te gebruiken om je eigen opleidingen te beheren.

Doelgroepen
Hr-diensten
  • Onze dienstverlening

   Dankzij ons volledige dienstenaanbod kan je rekenen op ondersteuning in alle fasen van het proces en heb je een tool ter beschikking die afgestemd is op je behoeften.

  • icoon 'hulp'

   Gesprek vooraf

   Tijdens dit gesprek geven we je een overzicht van de functionaliteiten van ITMA en luisteren we naar je behoeften. Hierna krijg je een behoeftenanalyse en een retroplanning voor de implementatie.

  • icoon 'invulformulier'

   Een tool die is afgestemd op je behoeften

   We bieden je onze tool met de basisfunctionaliteiten aan, maar als je dat wil, kunnen we voor enkele aanpassingen zorgen met het oog op je interne opleidingsbehoeften, zoals het beheer van externe events of seminars, de kostprijs van privéopleidingen enz. Ook implementeren we je eigen templates en opleidingscatalogus en stellen we je een ‘Employee Self-Service’-portaal ter beschikking waarmee je medewerkers zich voor je opleidingen kunnen inschrijven.

  • icoon 'kennis is macht'

   Een opleiding om de tool te leren gebruiken

   We bieden je een opleiding voor de mensen van je team die de tool zullen gebruiken (aanpassing van de opleidingscatalogus, beheer van templates, beheer van de inschrijvingen, aanmaak van rapporten, ...).  We bieden je ook on-site coaching en coaching op afstand.

  • icoon 'laureaat'

   Acceptatietest

   Voor we je de tool definitief leveren, doen we samen met jou een test om na te gaan of alles naar behoren functioneert en je over alle gewenste functionaliteiten beschikt.

  • icoon 'telefoon'

   Hulp op eender welk moment

   Zodra we je de tool afgeleverd hebben, staat onze helpdesk klaar om je vragen te beantwoorden en om je technische support te bieden.

  • Ziezo, dat doen we dus.

  • Met ITMA biedt de FOD BOSA je ondersteuning voor je administratief beheer van opleidingen.

  • Een tool die zijn nut heeft bewezen

   De BOSA gebruikt ITMA al sinds 2005 voor zijn opleidingsbeheer. We zijn steeds aan ITMA blijven sleutelen zodat we jullie een tool kunnen aanbieden die jullie werk er gemakkelijker op maakt!

  • Online inschrijvingen

   De medewerkers van je organisatie kunnen zich eenvoudig online inschrijven voor de opleidingen van je organisatie waar ze interesse voor hebben.

  • Een volledige en geïntegreerde tool

   Als beheerder van de tool vind je er zowel de opleidingen uit je eigen catalogus als de opleidingen die BOSA aanbiedt. Daarnaast brengt ITMA alle functionaliteiten van het opleidingsbeheer op één plek samen.

  • Een gratis dienst!

   De dienst ‘ITMA as a service’ is gratis, want er zijn geen kosten verbonden aan de implementering, de hosting of het gebruik ervan.

 • Dimitri Rodios

  Dankzij IAAS hebben we het beheer van ons aanbod en van de inschrijvingen voor de ontwikkelingsactiviteiten die we onze medewerkers aanbieden kunnen professionaliseren.

  Met IAAS kan elke medewerker zijn persoonlijk dossier inkijken en zich zelf inschrijven (of uitschrijven). 

  IAAS is geïntegreerd in ons support-proces en vormt een bijkomende technologische laag die nuttig is voor onze werking.

  Name
  Dimitri Rodios
  Function
  Coördinator Training Center - FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu Federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten
   • We zijn er voor jou.

   • Wil je gebruikmaken van deze dienst, of meer weten voor je van start kan?

    Contacteer ons

  1. Conditions

   Enkel de klanten van de wet van 22 juli 1993 houdende bepaalde maatregelen inzake ambtenarenzaken kunnen gebruikmaken van deze dienst.