Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Chatbots

Digitale assistenten ter ondersteuning van de federale dienstverlening. Een chatbot of kortweg bot is een geautomatiseerde gesprekspartner. Het is dan ook een samenvoeging van het woord "chat" en "robot".

Doelgroepen
Federale organisaties
  • Onze dienstverlening

   Om de dienstverlening & de contactcenters van de federale overheid te ondersteunen, trainen we, via chatbottechnologie, de digitale assistenten van de toekomst.

   Deze bots gaan niet alleen de contactcenters kunnen ontlasten van repetitieve vragen, maar geven aan burgers ook een nieuw overheidskanaal, dat 24u op 24 u en 7 dagen op 7 bereikbaar is om informatie aan te vragen.

    

  • icoon 'takenlijst'

   Raamovereenkomst

   Via de raamovereenkomst M1139 ‘Bot platform as managed service’ zet BOSA in om de technologie van (chat)bots verder te verspreiden binnen de federale overheid.

  • icoon 'robot, artificiële intelligentie'

   Een nieuw kanaal

   Hiermee willen we niet alleen een nieuw kanaal creëren voor burgers om informatie op te vragen en in interactie te gaan met de Federale overheid, maar richten we onze blik ook op de toekomst.

  • icoon 'trendlijnen (economische groei)'

   Gebruiksvriendelijk kanaal

   Een toekomst waarin er nog veel uitdagingen liggen voor de technologie zelf, maar waar we op willen inzetten met als doelstelling  de contactcenters van de federale overheid te kunnen helpen ontlasten en burgers een gebruiksvriendelijk kanaal aan te bieden waarlangs ze hun vragen aan de overheid kunnen stellen.

  • icoon 'twee mensen roeien in kano'

   Geïntegreerde digitale assistent

   Door de vinger aan de pols te houden van de technologie , gebruikers-feedback te verzamelen en eigen expertise op te bouwen door zowel binnen BOSA als bij andere overheidsdiensten er mee aan de slag te gaan, werken we aan de digitale ervaring van de toekomst waarbij we willen evolueren van aparte (chat)bots richting een geïntegreerde digitale assistent voor de burger.

  • Ziezo, dat doen we dus!

  • De FOD BOSA wil het gebruik van de technologie faciliteren en stimuleren en een gebruikersgemeenschap ondersteunen om kennis uit te wisselen.

  • We zijn er voor jou

  • Momenteel werkt de FOD BOSA aan chatbot voor de nieuwe website van werkenvoor.be en een chatbot voor de digitale Servicedesk.

   De ondersteuning van de gemeenschap is in opstart, waarbij er een gedeelde omgeving zal worden voorzien om kennis uit te wisselen.

   Via de raamovereenkomst M1139 kunnen de federale organisaties de technologie gebruiken.