Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Customer Success Management: het klantenrelatiemodel

Via onze customer success managers willen we een langdurige en efficiënte klantenrelatie met je onderhouden en ontwikkelen, op verschillende gebieden van human resources. We willen inspelen op jouw behoeften, luisteren naar je feedback en hand in hand met jou werken aan cross-functionele projecten en aan de evolutie van ons hr-dienstenaanbod.

Wij willen van je ervaring een succes maken!

Doelgroepen
 • Hr-diensten
 • Managers
  • Onze dienstverlening

   Klanterelatiemodel RHCustomer Success Management is een klantrelatiemodel met als doel een samenwerkingskader te bouwen met én voor jou.

   Bekijk onze twee video's waarin onze collega's de strategische aanpak van Customer Success Management uitleggen en wat Customer Success Management biedt aan hr- en P&O-diensten van klantenorganisaties. 

  • icoon 'mensgericht'
   We bieden je een volledige reeks diensten
   • Jaarlijkse strategische bijeenkomsten om over je behoeften en de grote projecten van je organisatie en de BOSA te praten
   • Snel antwoord op je vragen
   • Advies op maat van jouw situatie
   • Informatie over ons aanbod, globaal of naargelang het domein
   • Ondersteuning en begeleiding voor jouw specifieke behoeften
   • Thematische netwerken
   • Een regelmatige globale tevredenheidsenquête over de verschillende hr-domeinen
  • CSM Central

   Je beschikt over een customer success manager voor alle transversale of complexe vragen. Het team CSM Central doet al het mogelijke om de aanvraag naar de bevoegde collega's door te verwijzen, en helpt je met het financiële proces voor alle diensten tegen betaling en zorgt ook voor vertrouwelijke contacten met al deze organisatie

  • CSM team photo
  • icoon 'invulformulier'
   Gebruik ons online formulier

   Het voorkeurskanaal voor alle vragen of aanvragen, zowel algemene als die in verband met een specifieke hr-dienst, is het onlineformulier dat je op elk van de dienstenpagina's vindt!

   We reageren binnen een paar werkdagen. Als je aanvraag complex is, doen wij ons best om je binnen 10 werkdagen een antwoord te sturen.

   Wil je liever eerst telefonisch contact met ons opnemen? Geen probleem, we beantwoorden je vraag met plezier. Je kan daarna, als je alle info hebt, je (aan)vraag via het formulier invullen.

  • CSM per domein

   Het hr-aanbod omvat alle diensten die je kan vinden onder de rubrieken ‘Werken bij de overheid’ en ‘Strategische ondersteuningmaar ook op de website werkenvoor.be:

  • Ellen & Pierre

   Rekrutering, selectie, certificering en oriëntering: Ellen en Pierre

   Rekrutering, selectie van kandidaten voor contractuele, statutaire vacatures (buiten wat in OptimaS moet worden ingevoerd) of mandaatfuncties, diverse certificeringen en loopbaanbegeleiding en loopbaanmogelijkheden. Bv.: statutaire selectie attaché overheidsopdrachten, PRO Academy, taal- en veiligheidscertificering, heroriëntatietraject, competentiebilan, talenten in teamverband,  team crafting en employer branding 

  • Gregory

   Leren en ontwikkeling: Gregory

   Het aanbieden van opleidings- en ontwikkelingstrajecten, individueel en in groep, van vaardigheden en talenten voor diverse doelgroepen. Bv.: klassieke opleiding, webinars, online zelfstudie, interactieve workshops, persoonlijke coaching (uitgezonderd mandaathouders), Previus.be netwerk

  • Cindy

   Welzijn en preventie: Cindy

   Ondersteuning aan werkgevers, werknemers en hiërarchische lijn bij de ontwikkeling, het uitvoeren en evalueren van het preventie- en welzijnsbeleid. Bv.: psychosociale risicoanalyse en beeldschermwerk risicoanalyse, gezondheidstoezicht van werknemers, intervisie voor vertrouwenspersonen 

  • Christel

   Transformatie en begeleiding van organisaties: Christel

   Begeleiding van mandaathouders en organisaties in hun veranderings- of transformatieproject. Bv.: veranderingstrajecten, coaching mandaathouders, begeleiding van groepen

  • Robby & Koen

   Hr-beleid en regelgeving: Koen en Robby

   Transversale ondersteuning van organisaties bij de voorbereiding van hr-beleid en ondersteuning bij de uitvoering van regelgeving of via hr-instrumenten. Bv.: personeelsplanning, jaarlijkse hr-verslagen (bv. samenstelling personeelsbestand), waardenkader, Crescendo, , , 360° feedback, netwerk van de P&O-directeurs, HR-netwerk

  • Ziezo, dat doen we dus!

  • Elke collega van de FOD BOSA die verantwoordelijk is voor een hr-materie, stelt alles in het werk om samen met jou een geschikte oplossing te vinden en ervoor te zorgen dat jouw ervaring met ons een succes wordt.

  • Voor elke strategische bijeenkomst neemt het CSM-team contact op met de directeur P&O/hr-verantwoordelijke van de organisatie.

  • Voor elk hr-domein is je customer success manager beschikbaar om je te begeleiden en je behoeften of feedback rond het hr-domein in kwestie te bespreken. Neem contact met hem/haar op via het contactformulier door het betreffende hr-thema en -domein te selecteren.

  • Voor elke dienst is de dienstverantwoordelijke beschikbaar om je (aan)vraag te beantwoorden zodra je het contactformulier op de desbetreffende dienstpagina hebt ingevuld.

  • Bij complexe of transversale (aan)vragen zal het CSM-team het verzoek doorverwijzen naar het betrokken team (kies "Ik weet het niet" in het contactformulier).

   • We zijn er voor jou

   • Wij blijven tot je beschikking voor al je vragen over deze dienst.

    Contacteer ons

  1. Voorwaarden

   Customer success managers zijn specifieke contactpersonen voor topmanagers (voorzitters, algemeen directeur, P&O-directeurs of hr-managers) en hr-professionals in:

   • federale organisaties
   • overheidsorganisaties, andere overheidsniveaus op voorwaarde dat er een ondertekende overeenkomst of voorafgaande regelingen zijn
   • particuliere bedrijven binnen de veiligheids- of bewakingssector en uitsluitend voor diensten die bepaald werden in een voorafgaande overeenkomst.

   Afhankelijk van je type organisatie of type aanvraag, kan het gebruik van onze diensten gratis zijn, tegen factuur of met een tegenprestatie. Wij analyseren elk van je aanvragen en nemen contact met je op als er iets verduidelijkt moet worden.

   Als je namens een organisatie een beroep op ons wilt doen en je weet niet zeker onder welk type je organisatie valt, neem dan contact met ons op!