Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Digiflow

Via Digiflow kan je attesten aanbieden aan eindgebruikers. Het gaat bijvoorbeeld om attesten om de solvabiliteit van een bedrijf te onderzoeken dat door een asielzoeker als werkgever wordt opgegeven, of attesten om bedrijven te controleren op conformiteit met de wetgeving op overheidsopdrachten.

Doelgroepen
 • Andere overheden
 • Federale organisaties
  • Onze dienstverlening

  • icoon 'takenlijst'
   • Via Digiflow kan je attesten aanbieden aan eindgebruikers
   • Vertrouwelijke informatie beschikbaar via verschillende toegangen (‘contexten')
   • Steeds duidelijk wie welke informatie opvroeg en waarom
  • icoon 'studeren'
   • Context ‘Regularisatie verblijfsrecht': attesten opvragen om de solvabiliteit van het bedrijf te onderzoeken dat door een asielzoeker als werkgever wordt opgegeven (in regularisatiedossier)
   • Context ‘Overheidsopdrachten': attesten opvragen om bedrijven te controleren op conformiteit met de wetgeving op overheidsopdrachten
   • Beschikbare attesten:
    • de jaarrekeningen die bij de Nationale Bank zijn ingediend
    • het attest over de verklaring en de betaling van de sociale zekerheidsbijdragen
    • het attest van inschrijving als btw-plichtige
    • het attest fiscale schulden;de rechtstoestand (niet failliet of gelijkaardige situatie)
    • het attest erkenning van aannemers
   • Mogelijkheid tot nieuwe context voor een welbepaalde finaliteit
   • Eigen huisstijl
   • Authenticatie via eID of token
  • Ziezo, dat doen we dus!

  • Digiflow is een web interface die onder bepaalde voorwaarden toegang verleent tot de authentieke bronnen voor het opvragen van attesten.

   • We zijn er voor jou

    • 24 uur op 24, 7 dagen op 7 toegankelijk;
    • Ondersteuning voor veiligheidsbeheerders, de lokale service desk van de gebruiker en/of eindgebruikers van de federale administraties van maandag tot vrijdag, telkens van 8 tot 18u (op openingsdagen van de federale overheid).

    Voor meer informatie of om de dienst te gebruiken, kan je contact opnemen met de Service Desk van de FOD BOSA op servicedesk.DTO@bosa.fgov.be, met vermelding van de referentie ‘S102 - Digiflow'.

  1. Voorwaarden

   • Aanvraag bij de Service Desk
   • Veiligheidsbeheerder aanduiden
   • Ondertekenen protocolakkoord
   • Bijlage bij licentieovereenkomst voor gemeenten en OCMW's
   • Aanvraag toegang eindgebruiker bij zijn veiligheidsbeheerder (voor ambtenaren)