Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Federal Authentication Service (FAS)

Via de Federal Authentication Service (FAS) worden personen geauthentiseerd zodat ze toegang kunnen krijgen tot beveiligde online overheidstoepassingen.

Inhoudstafel