Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Federale Dienstenintegrator

De federale dienstenintegrator is hét platform van de federale overheid voor de beveiligde uitwisseling van elektronische gegevens.

Doelgroepen
Federale organisaties
  • Onze dienstverlening

   De overheid streeft naar een verlaging van de die ontstaan bij de dienstverlening aan haar burgers en ondernemingen. Het verderzetten van de digitalisering van deze dienstverlening en het principe van unieke gegevensinzameling (“Only Once”) zijn enkele pijlers die deze lastenverlaging ondersteunen. Een gevolg hiervan is een toegenomen nood aan gegevensuitwisseling tussen federale gegevensbronnen en de toepassingen van de diverse dienstverlenende organisaties.

  • icoon 'delen op social media'

   Vergemakkelijken van gegevensuitwisseling

   De FOD BOSA faciliteert deze gegevensuitwisseling met behulp van de federale dienstenintegrator en bijhorende dienstverlening. Het Federal Service Platform (FSP) biedt een beveiligde, uniforme toegang tot de gegevensbronnen onder de vorm van webservices. Dit zijn gestandaardiseerde, technische koppelingen tussen de databronnen en de overheidsorganisaties die gebruik maken van deze data. De koppelingen zijn gericht op machine-to-machine communicatie, en gebaseerd op de meest courante protocollen (SOAP, REST, ftp). 

  • icoon 'gevaar'

   Veiligheids- en vertrouwelijkheidscontroles

   De federale dienstenintegrator voorziet alle webservices van de nodige componenten rond security en privacy audit logging. Indien nodig past de federale dienstenintegrator transformaties of orchestraties toe op sommige webservices alvorens ze aan te bieden aan de gebruikers.  

   Je kan het aanbod webservices raadplegen via de federale dienstenintegrator catalogus.

  • icoon 'takenlijst'

   Eén proces met 3 partners

   Zoals in de onderstaande afbeelding te zien is, bestaat het proces uit 3 partners

   • De eigenaar van de (authentieke) gegevensbron is verantwoordelijk voor de inzameling, de beschikbaarheid en de van de aangeboden gegevens, mogelijk in samenwerking met (een) andere organisatie(s) die instaat(/n) voor het aanvullen of bijwerken van de gegevens.
   • De dienstenintegrator (of -integratoren) staat in voor de beveiligde en uniforme uitwisseling van de elektronische gegevens en is het unieke aanspreekpunt zowel op technisch vlak (verbinding/standaarden/beveiliging) als op vlak van governance (afspraken/communicatie/kwaliteitsniveau).
   • De verbruikersorganisatie integreert de aangeboden webservice(s) in haar eigen applicatie, waardoor de eindgebruiker binnen de vertrouwde omgeving van de eigen applicatie(s) toegang krijgt tot de gegevens uit de achterliggende gegevensbronnen.

   Weergaven van het FSB proces

  • Ziezo, dat doen we dus!

  • Via de Federal Service Integrator verminderen wij de administratieve lasten die gepaard gaan met de dienstverlening aan burgers en bedrijven. Het Federal Service Integrator team zorgt voor een vlotte aansluiting op webdiensten in de vorm van transparante aansluitingsprocedures, aangevuld met juridisch en technisch advies.

  • principe

   Een van de basisprincipes van e-government bestaat erin administratieve formaliteiten tot een minimum te herleiden. Dat betekent dat de overheid niet opnieuw vraagt naar informatie die ze eerder al gekregen heeft.

  • Interactie met één dienstenintegrator

   Het doel is dat op termijn alle overheidsdiensten of organisaties met een taak van openbaar nut, ongeacht of ze louter leverancier zijn van diensten (service provider/authentieke bron) of verbruiker van diensten (service consumer) of beide zijn, slechts met één enkele dienstenintegrator hoeven te interageren. Aangezien de dienstenintegratoren nauw samenwerken en elkaars diensten aanbieden, kan elke leverancier of verbruiker van diensten, via dit interactiemodel probleemloos gegevens opvragen of uitwisselen met een andere overheidsdienst, ook wanneer deze zich in het netwerk van een andere dienstenintegrator bevindt.

   • We zijn er voor jou

   • Als je vragen hebt over onze diensten, kan je best eerst onze FAQ raadplegen.

    Mocht je daarin geen antwoord vinden op je vraag, dan kan je contact opnemen met de Service Desk.

    Ook voor nieuwe aanvragen als vragen omtrent het gebruik van de dienst kan je bij Service Desk terecht.

  1. Voorwaarden

   Aansluiten als service consumer

   De diensten van de FOD BOSA staan ter beschikking van alle overheidsdiensten en -instellingen. Ook andere organisaties kunnen beroep doen op de diensten van de FOD BOSA, voor zover deze organisaties een wettelijke taak van algemeen belang vervullen, en uitsluitend in functie van die wettelijke taak van algemeen belang.

   Als Federale Dienstenintegrator richt de FOD BOSA zijn diensten op alle Federale Overheidsdiensten (behalve de Sociale Zekerheid)

   De aansluitprocedure bestaat uit volgende drie stappen. Ze kunnen minstens deels in parallel lopen:

   • Onderschrijven van de FSB-gebruiksvoorwaarden door het ondertekenen van de federale dienstenintegrator-gebruikersovereenkomst
   • Aanleveren van de wettelijke basis voor het gebruik van de gegevens (zie service catalogue voor de wettelijke vereisten per service)
   • Het opzetten van de connectie op technisch vlak:
    • Aanvragen en installeren van de nodige certificaten of security tokens
    • Aanleveren van de te whitelisten IP-adressen
    • Implementeren van de webservice in de toepassing van de gebruiker:
    • Testen van de connectie, security en audit logging.

   Publicaties