Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Kandidaten screenen via objectieve methodes

Ieder jaar screent de FOD BOSA (Werkenvoor.be) meer dan 50.000 kandidaten voor de meest uiteenlopende functies, en voor alle mogelijke niveaus. ‘Gelijke kansen voor iedereen’ is de filosofie van de FOD BOSA, en daarom heeft BOSA een eigen methodologie ontwikkeld om volledig objectief en volgens wetenschappelijke onderbouwde methodes de competenties van kandidaten in te schatten. Al deze testmethodes kan de Werkenvoor.be ook inzetten op vraag van andere overheden, organisaties en bedrijven. Deze testen kunnen bij de organisatie zelf plaatsvinden, of bij de FOD BOSA in Brussel.

Doelgroepen
Hr-diensten
  • Onze dienstverlening

  • icoon 'doelwit'

   De geschikte kandidaat vinden

   Werkenvoor.be screent op een objectieve en wetenschappelijk onderbouwde manier competenties van kandidaten, en zorgt zo steeds voor de juiste match. Op basis van die opgebouwde expertise heeft Werkenvoor.be een eigen screeningsmodel uitgewerkt. Daarnaast beschikt Werkenvoor.be over een uitgebreide testbatterij om taalcompetenties na te gaan.

  • icoon 'koninklijk'

   Het beproefde screeningsmodel van Werkenvoor.be

   Via allerlei beproefde selectietests bepaalt Werkenvoor.be of kandidaten over de nodige competenties beschikken voor een bepaalde job.

   Deelnemingsvoorwaarden: match met het profiel​​​​

   Deelnemingsvoorwaarden (diploma, benoemingsbesluit en/of ervaring) worden samen met de rekruterende organisatie bepaald.

   Heel soms worden de deelnemingsvoorwaarden vervangen door afname van testen.

   Functiespecifieke screening: interview en match met de job

   De test of testen van de functiespecifieke screening peilen naar de motivatie en naar de specifieke technische en gedragsgerichte competenties die nodig zijn om een welbepaalde job goed te kunnen uitoefenen. Omdat deze testen afgestemd zijn op een specifieke job, kunnen het aantal en het type testen verschillen. Een interview hoort er altijd bij en kan aangevuld worden met een case, rollenspel, praktische proef, pc test, ...

   Na de functiespecifieke testen wordt een laureatenlijst aangelegd met de geslaagde kandidaten.

  • Ziezo, dat doen we dus!

  • Wij helpen je je kandidaten te screenen volgens een beproefde methodologie.

  • We zijn er voor jou.

  • Wil je meer informatie over deze dienst? Wil je een voorstel op maat aan te vragen?

   Contacteer ons