Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Kwaliteitsbeheer

Het zelfevaluatiekader voor overheidsdiensten (Common Assessment Framework - CAF) is een kwaliteitsmodel dat een algemeen, eenvoudig en makkelijk bruikbaar kader aanreikt voor de zelfevaluatie van organisaties uit de overheidssector en de stappen die ze zetten naar uitmuntendheid. Administraties die Europese projecten beheren, worden minder geauditeerd door de Europese Commissie als ze het label hebben.

Doelgroepen
Federale organisaties
  • Onze dienstverlening

    De BOSA promoot, begeleidt en organiseert opleidingen over het CAF-model. De FOD organiseert de CAF-certificering en reikt het PEF-label uit dat garandeert dat het CAF-model correct werd toegepast. Het label is drie jaar geldig. Het wordt door de Europese Commissie als goede praktijk erkend voor overheidsinstellingen die Europese projecten beheren.

    • Ziezo, dat doen we dus.

    • De FOD BOSA promoot, begeleidt en organiseert opleidingen over het CAF-model.