Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Kwaliteitsmanagement voor begrijpelijke overheidsteksten

De FOD BOSA begeleidt federale overheidsorganisaties bij het begrijpelijk maken van hun brieven, e-mails, formulieren en webpagina’s. Dat doen we met een verandertraject. Want beter en kwalitatiever schrijver is niet alleen een verantwoordelijkheid van de schrijvers maar ook van de organisatie.

Doelgroepen
 • Communicatiemedewerkers
 • Federale organisaties
  • Onze dienstverlening

   Tijdens het traject met onze experten in taal en ‘change’ creëer je de juiste voorwaarden om brieven, e-mails, formulieren en web teksten te schrijven en herschrijven. We brengen samen de verandering in kaart die daarvoor nodig is en begeleiden je van reflectie tot resultaat.

  • Ambitie bepalen en inventaris opmaken

   We brengen samen jullie teksten in kaart en bepalen

   -     wat je wil dat je lezers weten en doen;

   -     wat je wil bereiken voor de schrijvers van je organisatie;

   -     welk imago je organisatie beoogt;

   -    … 

   In een plan van aanpak leggen we vast hoe je dat wil realiseren.    

  • Ribbon first

   Kwaliteitscriteria opstellen

   We herschrijven een exemplaar van elke tekstsoort uit de inventaris om vat te krijgen op wat een specifieke tekst nu juist ‘begrijpelijk’ maakt. Zo werken we  duidelijke en specifieke kwaliteitscriteria uit voor jullie teksten. Een houvast voor alle betrokken partijen.

  • Fill in form

   Hulpmiddelen en schrijfprocessen creëren

   We maken tools die jullie schrijvers helpen om de kwaliteitscriteria toe te passen: templates met schrijfinstructies, goede voorbeelden, checklists, een woordenlijst... We ontwikkelen ook schrijfprocessen zodat jullie de van de teksten voortaan kunnen beheren en garanderen.

  • Ziezo, dat doen we dus

  • We begeleiden je organisatie bij een verandertraject richting begrijpelijke overheidsteksten voor de burger. 
   We installeren samen een tekstbeleid dat verankerd is in de organisatie door samenwerking en afspraken op alle niveaus

  • Een tekstbeleid zorgt ervoor dat je organisatie begrijpelijke brieven, e-mails, formulieren en web teksten voor de burger produceert. 

  • Je professionaliseert het productieproces van je teksten. Alle betrokken partijen in de organisatie hebben de nodige houvast voor een efficiënte redactie.

  • Er wordt echt wérk gemaakt van brieven, e-mails, formulieren en web teksten. Omdat je ze beschouwt als een rechtstreekse dienstverlening aan de burger.

  • We zijn er voor jou.

  • We gaan vanuit het hart van je organisatie aan het werk met de teksten en de kwaliteitscriteria. Met intervisies, opleidingsmomenten, coaching sessies… ondersteunen we iedereen die direct én indirect nodig is voor de redactie van begrijpelijke teksten. Van expert tot communicatiemedewerker, en van copywriter tot leidinggevende. Al doende maken jullie zich de kwaliteitscriteria eigen en krijgen jullie een kwalitatief redactieproces onder de knie.

   Contacteer ons