Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Open data – Juridisch advies

Heb je een vraag over een open data licentie ?, Heb je een vraag over de licenties die op federaal niveau gebruikt kunnen worden, of wil je als federale dienst data publiceren als open data ?

  • Onze dienstverlening

  • Doigt qui pointe

   De standaardlicentie voor federale instellingen is dat deze gegevens gratis ter beschikking worden gesteld voor iedereen en voor alle toepassingen (dus ook voor commerciële toepassingen). Bronvermelding is hierbij niet verplicht.

  • icoon 'opgelet, onderhoud'

   Als een federale overheidsdienst hiervan wil afwijken, en zelf gebruiksvoorwaarden en/of een licentie wil opleggen, dan kan dat mits voldoende motivering. In dat geval moet – op straffe van nietigheid – de federale Open Data Taskforce (waarvan de BOSA deel uitmaakt) voorafgaandelijk om advies gevraagd worden.

  • Ziezo, dat doen we dus!

  • Open data lenen zich bij uitstek voor hergebruik in nieuwe producten en transparante diensten, en zorgen voor een efficiëntere overheid.

 • Heb je een vraag over een open data licentie ?

  Heb je een vraag over de licenties die op federaal niveau gebruikt kunnen worden, of wil je als federale dienst data publiceren als open data ? Contacteer dan BOSA voor advies.

  Wie kan deze dienst aanvragen

  Federale instellingen: FODs, federale agentschappen en instituten, …

  Procedure

  • Vul het contactformulier, stuur een e-mail naar opendata@belgium.be, of stel een vraag op de publieke chatroom (#data.gov.be:matrix.org) met
   • een duidelijke beschrijving van de dataset(s),
    • de verwijzing naar reeds bestaande (internationale) gebruiksvoorwaarden of licenties die men wil gebruiken, of, een document met de door de aanvrager opgestelde specifieke gebruiksvoorwaarden en/of licenties
    • de motivering waarom deze gebruiksvoorwaarden en/of licenties nodig zou zijn,
    • de naam, functie en contactgegevens van de contactpersoon binnen de Organisatie.
  • Je ontvangt per e-mail een ontvangstsbevestiging.
   • De juridische expert van BOSA neemt contact met je op om de aanvraag verder te bespreken, en eventueel te verduidelijken, aan te vullen of te corrigeren.
   • BOSA stuurt je het definitieve advies per e-mail.
   • BOSA publiceert het definitieve advies (echter zonder de namen van de betrokken personen) op het federale open data portaal (https://data.gov.be).

  Termijnen

  • Ontvangstbevestiging: binnen de 5 werkdagen
  • Contact en versturen definitief advies: “best effort” (gemiddelde doorlooptijd is 1 maand)

  Bijkomende informatie

  Organisaties die gegevens als open data wensen te publiceren, en die daarbij geen enkele voorwaarde opleggen (“Creative Commons Zero” / CC0), hoeven geen voorafgaandelijk advies te vragen.

  Zie ook de Wet en het KB inzake het hergebruik van overheidsinformatie :

  Gewestelijke, Gemeenschaps-, provinciale en gemeentelijke besturen die niet onder de bovenvermelde wet vallen, moeten wellicht andere bepalingen van een Decreet of Ordonnantie naleven. Voor juridisch advies kunnen zij contact opnemen met het desbetreffende Gewest of de Gemeenschap.