Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Opmaken van een strategisch en operationeel plan

De FOD BOSA ondersteunt je bij de opmaak van een strategisch en operationeel plan voor je organisatie. 

Doelgroepen
 • Federale organisaties
 • Managers
 • Onze dienstverlening

  Elke en elke moet een strategisch en operationeel plan hebben. Het strategisch plan bestrijkt de duur van een legislatuur en het operationeel plan wordt elk jaar opnieuw opgesteld. 

  De FOD BOSA ondersteunt organisaties bij de opmaak van een strategisch en operationeel plan door:  

  • templates en handleidingen aan te bieden over het opmaken van strategische en operationele plannen

  • de FOD’s en de POD’s te ondersteunen bij de opmaak van strategische en operationele plannen

  • het beleid te ondersteunen door beleidsvoorstellen uit te werken, door rapporten voor te bereiden voor het Collega van Voorzitters en de ministerraad en door begeleiding te voorzien bij het vastleggen van transversale doelstellingen

  • een methodologische evaluatie te maken van de strategische plannen en verbetervoorstellen te doen. 

  • Ziezo, dat doen we dus.

  • De FOD BOSA helpt je om een strategisch en operationeel plan op te maken voor jouw organisatie.