Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Outplacement

Outplacement is een individuele en/of collectieve begeleiding die erop gericht is de werknemer te ondersteunen bij het vinden van een job bij een nieuwe werkgever of bij het ontwikkelen van een zelfstandige activiteit na een ontslag.

Doelgroepen
Hr-diensten
  • Onze dienstverlening

   Om het gebruik van bedrijven die gespecialiseerd zijn in outplacement te vergemakkelijken, heeft de BOSA een raamovereenkomst gesloten. Begunstigde organisaties van dit contract kunnen rechtstreeks een bestelling plaatsen bij de onderneming geselecteerd door de FOD BOSA. 

  • icoon 'Open boek'

   De raamovereenkomst wordt gesloten voor een periode van 4 jaar of tot de geschatte hoeveelheden op gebruikt zijn.

   Het begeleidingstraject omvat: een beoordeling van de vaardigheden, verduidelijking van het loopbaanplan, voorbereiding op het zoeken naar werk, hulp bij het schrijven van CV en motivatiebrief...

    

  • Fill in form

   Hoe werkt het?

   1. De begunstigde organisatie informeert de werknemer per aangetekende brief over zijn ontslag en deelt het outplacementvoorstel mee. 

   2. De organisatie die het outplacement voorstelt, raadpleegt de documenten  van het contract (het bestek, de gemotiveerde gunningsbeslissing en de offerte van de firma) op e-procurement: https://www.publicprocurement.be/ en finaliseert de bestelling.  

   3. Het outplacementbureau informeert de organisatie over het ten laste nemen van de outplacement.  

   4. Het outplacementbureau verzekert de opvolging naar de werkgever en de BOSA. 

   5. De begunstigde organisatie controleert en ontvangt de diensten en betaalt de factuur binnen een termijn van 30 dagen.

  • Ziezo, dat doen we dus!

  • Met dit contract kan uw organisatie rechtstreeks bij het aangewezen bedrijf een outplacementdienst bestellen zonder de marktconsultatie te doorlopen.

  • We zijn er voor jou.

  • Als organisatie dien je de aanvraag in voor je medewerkers. Je wordt uitgenodigd voor een intakegesprek om je aanvraag verder toe te lichten, je behoeften in kaart te brengen, een begeleiding op maat van je behoeften voor te stellen en praktische afspraken te maken voor de begeleiding. 

   Contacteer ons

    

 • Voorwaarden

  Er zijn twee types van outplacement voorzien in dit contract :

  • Outplacement voorzien door de wet
  • Vrijwillige outplacement

  Outplacement dat door de wet voorzien is, is van toepassing op de contractuelen van de federale overheid die werden ontslagen met een opzegtermijn of een compenserende vergoeding van ten minste 30 weken of die werden ontslagen door medische redenen.

  Raadpleeg voor meer informatie over de soorten outplacement en de organisaties die onder dit contract vallen de pagina over het raamcontract voor outplacement.