Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Raamovereenkomst "Bot platform as managed service" (M1139)

De raamovereenkomst "Bot platform as managed service" maakt het mogelijk om aan de slag te gaan met (chat)bot technologie. Enerzijds via een omgeving waarin bots gemanaged kunnen worden, anderzijds via experten die mee helpen dit op te starten (m.b.v. training , workshops, ..).

Doelgroepen
Federale organisaties
  • Onze dienstverlening

   De raamovereenkomst M1139  waarbij de  BOSA optreedt als aankoopcentrale is beschikbaar voor de Federale instellingen die aan de slag willen gaan met (chat)bot-technologie.

   Ze bestaat uit 2 posten:

  • icoon 'toepassing (instellingen)'

   Post 1 is de setup, configuratie en beheer van een bot platform opgezet als ‘managed service’ die beschikbaar wordt gesteld aan de afnemer via een maandelijkse werkingskost gebaseerd op aantal interacties dat de bot maandelijks moet verwerken.

  • icoon 'coach legt groepsspel uit'

   Post 2 is het leveren van consultancy & expertise bij de opstart, uitbouw en integratie van de bot-technologie in een bestaande dienstverlening. Hierbij worden o.a. workshops en trainingsessies georganiseerd om te leren werken met het platform.

  • Ziezo, dat doen we dus!

  • De FOD BOSA helpt federale overheidsdiensten aan de slag te gaan met (chat)bot technologie.

  • We zijn er voor jou

  • Wil je een bestelling plaatsen of advies vragen in verband met deze raamovereenkomst? Contacteer ons!