Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Raamovereenkomst "Human Centered Design" (M1124)

De raamovereenkomst "Human Centered Design" geeft je toegang tot designexperts (service, transformatie, activering) om projecten te realiseren die de mens centraal stellen in hun ontwerp.

Doelgroepen
Federale organisaties
  • Onze dienstverlening

   Via de raamovereenkomst M1124 kunnen federale organisaties gebruik maken van expertise in Human Centered Design.

   Door gebruik te maken van deze overeenkomst verhoog je jouw kansen op succes in je projecten, omdat je de mens centraal stelt. Je verhoogt ook je kansen op gebruik en tevredenheid van de gebruikers van jouw diensten.

   Het is een contract met een vaste prijs, dat in drie percelen is verdeeld:

  • Doigt qui pointe

   Perceel 1

   Perceel 1 brengt expertise in service en touch point design samen. Het omvat ook de vaardigheden die nodig zijn om gebruikersvriendelijke grafische interfaces te creëren.

   Perceel 2

   Perceel 2 is erop gericht organisaties te helpen bij het aangaan van grootschalige uitdagingen, zoals de digitale transformatie van een organisatie, of zelfs maatschappelijke uitdagingen waarin de organisatie een rol te spelen heeft.

  • icoon 'doelwit'

   Perceel 3

   In perceel 3 ligt de nadruk op de uitvoering van projecten om mensen bewuster te maken van het belang van design en innovatie, die beide nodig zijn voor digitale transformatie. Deze activiteiten zullen daarom gericht zijn op het organiseren van fysieke of online-evenementen om het denken te stimuleren en concrete resultaten te boeken, zoals hackathonprojecten of de ontwikkeling van vaardigheden op deze gebieden.

  • Ziezo, dat doen we dus!

  • We bieden je onze expertise aan om je te helpen de beste keuzes te maken voor jouw digitale transformatie.

  • We zijn er voor jou

  • Om een bestelling te plaatsen of om advies te vragen, neem je contact op met Iason.foscolos@bosa.fgov.be

   De documenten die nodig zijn voor het plaatsen van concrete bestellingen zijn op verzoek verkrijgbaar.