Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Screenen van taalcompetenties

De FOD BOSA (Werkenvoor.be) kan de taalcompetenties, Nederlands, Frans, Duits en Engels van kandidaten en medewerkers in kaart brengen. Deze testen concentreren zich op taalbeheersing binnen een professionele context.

Doelgroepen
Hr-diensten
  • Onze dienstverlening

  • icoon 'certificaat'

   Werkenvoor.be ontwikkelde zelf deze taaltesten in samenwerking met universiteiten en volgens de principes van het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor Talen. Dat geldt als een internationale standaard voor taalonderwijs, -opleidingen en -testen.

   In België zijn de verschillende taaltesten binnen de federale overheid wettelijk vastgelegd. De taaltesten van Werkenvoor.be zijn dan ook genoemd naar de desbetreffende wetsartikels. Zo heb je artikel 8, artikel 14 …

   Werkenvoor.be test hoofdzakelijk de drie landstalen, Nederlands, Frans en Duits. Alle testen zijn gebaseerd op dezelfde methodologie.

  • icoon 'zakelijke overeenkomst'

   Laat de competenties van je medewerkers testen via reeds bestaande testen

   Er bestaan verschillende modules van testen:

   • luistervaardigheid via een pc-gestuurde taalproef
   • leesvaardigheid via een pc-gestuurde taalproef
   • mondelinge taalproef: spreekvaardigheid: gesprek voeren - presentatie geven
   • schriftelijke taalproef

   Welke modules de kandidaat precies moet afleggen, hangt af van het certificaat dat de kandidaat wil behalen. Ook het en de punten die de kandidaat moeten halen om te slagen, worden in functie daarvan bepaald. Het voordeel is dat kandidaten die slagen, een certificaat behalen dat universeel geldig is (Europees Referentiekader). De BOSA kan deze testen organiseren in opdracht van jouw organisatie

  • icoon 'takenlijst'

   Laat de competenties van je medewerkers testen via een taaltest op maat

   Je kan ook kiezen voor een taaltest op maat die niet alle bovenvermelde modules bevat en helemaal aangepast is aan je noden en wensen. Hou er rekening mee dat de ontwikkeling ervan langer duurt, en dat de kandidaten geen recht hebben op een certificaat.

  • Ziezo, dat doen we dus!

  • Wij helpen je de taalcompetenties van je medewerkers te screenen.

  • We zijn er voor jou.

  • Wil je meer informatie over deze dienst? Wil je een voorstel op maat aan te vragen?

   Contacteer ons