Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

TESTA

De "Trans European Service for Telematics between Administrations" (TESTA) verbindt de verschillende nationale overheidsnetwerken in Europa.

  • Onze dienstverlening

  • icoon 'toepassing (instellingen)'
   • IP-netwerk dat als privénetwerk om veiligheidsredenen volledig van het internet is geïsoleerd
   • Verbinding tussen talrijke toepassingen van overheidsinstellingen in de EU-lidstaten
   • Beveiligde gegevensuitwisseling
  • Mission de BOSA

   De dienstverlening van de BOSA omvat:

   • de aansluiting van de nieuwe klant
   • het beheer van het toegangspunt
  • Ziezo, dat doen we dus

  • TESTA verzorgt de verbinding tussen talrijke toepassingen van overheidsinstellingen in EU-lidstaten

   • We zijn er voor jou

   • Voor meer informatie of om de dienst te gebruiken, neem je contact op met de Service Desk van de FOD BOSA via servicedesk.DTO@bosa.fgov.be met vermelding van de referentie ’S104 - TESTA’.

  1. Voorwaarden

   Gebruikers

   Elke federale of regionale overheidsdienst of -instelling in België die toegang tot TESTA nodig heeft. De FOD BOSA is de gesprekspartner voor de aansluiting van Belgische instellingen op het Europese Testa netwerk.

   Bepalingen

   • Firewall voor de VPN-verbinding met het centrale toegangspunt
   • Veiligheidsbeleid conform besluit 2001/264/EG