Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Toolkit 'functiebeschrijvingen'

De toolkit ‘functiebeschrijvingen’ is een onlinetoolbox die hr-medewerkers die verantwoordelijk zijn voor functiebeschrijvingen en competentiemanagement ondersteunt. De tool is een hulpmiddel om de nieuwe functiecartografie in je organisatie te maken.

Doelgroepen
Hr-diensten
  • Onze dienstverlening

  • Icône streamline

   Fiches om autonoom te werk te gaan

   In deze toolkit vind je drie methodologische aanpakken om de functiecartografie van je organisatie op te maken:

   1. Aanpak 'Analyse van de huidige functiebeschrijvingen': deze aanpak is gebaseerd op de functiebeschrijvingen die momenteel in je organisatie worden gebruikt. Je gaat ze rechtstreeks overbrengen naar een nieuwe cartografie die op de is gebaseerd.
   2. Aanpak 'Top-down, analyse van de opdrachten': deze aanpak is gebaseerd op de opdrachten en de doelstellingen van je organisatie, met behulp van interviews met de verantwoordelijken van elke dienst van de organisatie.
   3. Aanpak 'Bottom-up, analyse van de taken en activiteiten': deze aanpak is gebaseerd op een inventaris van de taken, activiteiten en beroepen in de verschillende diensten van je organisatie.

   De drie aanpakken zijn beschreven in de vorm van concrete, praktische fiches, waarmee je volledig autonoom aan de slag kunt. Je vergelijkt ze en kiest de aanpak die het meest geschikt is voor jouw organisatie.

  • connectoo

   Focus op opbouw van functiestructuur

   Met de drie aangereikte aanpakken kun je de functiestructuur van de functies in je organisatie uitwerken. Voor A staat de functiestructuur centraal bij de implementatie van de nieuwe types functiebeschrijvingen gebaseerd op het project .

   Een kant-en-klare Exceltemplate helpt je daarbij. Op basis van die functiestructuur ga je de nieuwe functiecartografie van je organisatie maken.

  • Ziezo, dat doen we dus!

  • De toolkit is een dynamisch instrument. Als de reglementering wijzigt, passen we de toolkit aan. Naargelang de behoeften die jullie formuleren, voegen we er ook nieuwe rubrieken aan toe: video’s van netwerkactiviteiten, Q&A-sessies, …

 • Gecentraliseerde documentatie

  De toolkit centraliseert alle documentatie nuttig in het kader van de opmaak van de . Er is ook een rubriek waar de video’s van alle netwerkactiviteiten rond dit thema herbekeken kunnen worden. De toolkit geeft ook tips voor het beheer van de generieke en technische competentieprofielen. Daaruit kun je inspiratie halen om de competentieprofielen op te stellen gelinkt aan de uit je nieuwe organisatiecartografie.

   

   

  • We zijn er voor jou.

  • Wil je gebruikmaken van deze dienst of meer weten voor je van start kan?

   Contacteer ons