Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Diensten

58 resultaten
 1. MijnOpinie

  MijnOpinie biedt overheidsinstellingen een gratis online platform om met burgers in contact te treden, hen te raadplegen over projecten in de openbare ruimte en het debat te openen...
 2. eBox

  De eBox is een innovatieve oplossing voor communicatie tussen overheden en burgers.
 3. TESTA

  De "Trans European Service for Telematics between Administrations" (TESTA) verbindt de verschillende nationale overheidsnetwerken in Europa.
 4. Kwaliteitsbeheer

  Het zelfevaluatiekader voor overheidsdiensten (Common Assessment Framework - CAF) is een kwaliteitsmodel dat een algemeen, eenvoudig en makkelijk bruikbaar kader aanreikt voor de...
 5. Werken aan leiderschap in je organisatie

  Leiderschap kan niet los gezien worden van de specifieke context, organisatie of situatie waarin je werkt. Het is een dynamisch en continu proces, dat samenhangt met de processen...
 6. Competentiebilan

  Zijn er in je organisatie medewerkers die zich door een herstructurering, een re-integratie na ziekte of na een langdurige afwezigheid beroepshalve moeten heroriënteren? Stel een...
 7. Open data – Juridisch advies

  Heb je een vraag over een open data licentie ?, Heb je een vraag over de licenties die op federaal niveau gebruikt kunnen worden, of wil je als federale dienst data publiceren als...
 8. De juiste talenten aantrekken

  De juiste mensen bereiken om een vacature in te vullen, dat is de essentie van rekruteren. Onder de noemer ‘Rekrutering’ bundelt de FOD BOSA alle diensten en producten om vacatures...
 9. Uitzendarbeid: raamovereenkomst

  De inzet van uitzendarbeid maakt het mogelijk om snel tegemoet te komen aan een reële behoefte van de organisaties om snel en flexibel te kunnen inspelen op dringende situaties...
 10. Screenen van taalcompetenties

  De FOD BOSA (Werkenvoor.be) kan de taalcompetenties, Nederlands, Frans, Duits en Engels van kandidaten en medewerkers in kaart brengen. Deze testen concentreren zich op...
 11. Toolkit 'functiebeschrijvingen'

  De toolkit ‘functiebeschrijvingen’ is een onlinetoolbox die hr-medewerkers die verantwoordelijk zijn voor functiebeschrijvingen en competentiemanagement ondersteunt. De tool is een...
 12. BeSt Address Services

  De BeSt services bieden de mogelijkheid om adresinformatie (gemeenten, post-info, straten en adressen) te downloaden of te raadplegen via webservices
 13. Outplacement

  Outplacement is een individuele en/of collectieve begeleiding die erop gericht is de werknemer te ondersteunen bij het vinden van een job bij een nieuwe werkgever of bij het...
 14. Klantgerichtheid

  Elke dag maken de maatschappij, ondernemingen, instellingen en burgers op vrijwillige basis of verplicht gebruik van diensten of producten van de federale overheid. Zij hebben...
 15. Belgif.be

  De Belgische website over interoperabiliteit om samenwerking en hergebruik tussen overheidsdiensten te bevorderen