Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Diensten

58 resultaten
 1. Analyse van psychosociale risico’s

  Werkgevers zijn verplicht om psychosociale risicoanalyses uit te voeren. Empreva kan deze analyse voor federale organisaties doen met behulp van een speciaal voor dit doel...
 2. ePayment

  De FOD BOSA stelt voor overheidsdiensten een platform ter beschikking dat een geheel van elektronische betaaloplossingen biedt.
 3. Implementeren van competentiemanagement

  De FOD BOSA ondersteunt de organisaties bij de implementering van competentiemanagement, de basis voor hr-processen zoals rekrutering, selectie, integratie van nieuwe medewerkers...
 4. Advies aan federale aankopers

  Federale verantwoordelijken voor overheidsopdrachten kunnen bij de realisatie van hun overheidsopdrachten van leveringen en diensten ondersteuning krijgen.
 5. Risicoanalyse beeldschermwerk

  Empreva stelt aan elke federale organisatie voor om een risicoanalyse rond beeldschermwerk uit te voeren met behulp van een tool die specifiek daarvoor is ontwikkeld en die bestaat...
 6. Invoeren van 360° feedback

  De FOD BOSA ondersteunt de federale organisaties bij de invoering en begeleiding van het 360° feedback-proces. 360° feedback is een analysemethode waarmee men de competenties en...
 7. Workshop 'Burn...out!'

  De workshop ‘Burn...out !’ is een ondersteunende tool voor preventieadviseurs, vertrouwenspersonen en medewerkers van P&O-diensten bij het uitvoeren van een beleid ter preventie...