Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Diensten

59 resultaten
 1. Competentiebilan

  Zijn er in je organisatie medewerkers die zich door een herstructurering, een re-integratie na ziekte of na een langdurige afwezigheid beroepshalve moeten heroriënteren? Stel een...
 2. TESTA

  De "Trans European Service for Telematics between Administrations" (TESTA) verbindt de verschillende nationale overheidsnetwerken in Europa.
 3. Belgif.be

  De Belgische website over interoperabiliteit om samenwerking en hergebruik tussen overheidsdiensten te bevorderen
 4. BeSt Address Services

  De BeSt services bieden de mogelijkheid om adresinformatie (gemeenten, post-info, straten en adressen) te downloaden of te raadplegen via webservices
 5. Rekrutering en selectie voor jouw organisatie

  Wat kan het DG R&O doen en wat kan je zelf doen? Als federale of regionale overheidsdienst kan je een beroep doen op de FOD Beleid en Ondersteuning bij de rekrutering en selectie...