Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Begrotingen in België

Als federale staat bestaat België uit meerdere bevoegdheidsniveaus. De Grondwet geeft hen een vorm van autonomie. Deze bevoegdheidsverdeling komt ook tot uiting op budgettair vlak: elke entiteit heeft haar eigen begroting.

Nieuws

  • Stabiliteitsprogramma van België 2024-2027

    13 mei 2024
    België heeft op 30 april een stabiliteitsprogramma voorgelegd aan de instanties van de Europese Unie. Zo wordt nagegaan of ons land op de goede weg is om de begrotingsdoelstelling...
    • Begroting en boek­houding

Opleidingen

Publicaties