Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be
Van toepassing voor
 • Burgers
 • Academische wereld

Inhoudstafel

 • Economische classificatie 

  Het betreft een reeks codes waarmee men de begrotingsverrichtingen van de Federale Staat (uitgaven en ontvangsten) kan uitsplitsen op basis van hun economische aard. Aan elke uitgave of ontvangst die door een overheidsentiteit wordt gerealiseerd wordt er een economische code van vier cijfers toegekend:  

  Het eerste cijfer geeft de hoofdgroep weer: 

  • 1 tot 4 voor lopende verrichtingen
  • 5 tot 8 voor kapitaalverrichtingen 
  • 9 voor verrichtingen met betrekking tot de Rijksschuld (andere verrichtingen dan rentelasten) 

  Het tweede cijfer duidt de groep aan, een onderverdeling van de verrichting in een subcategorie: 

  • 1 tot 5 voor uitgaven 
  • 6 tot 9 voor ontvangsten  

  Het derde en vierde cijfer duiden de subgroep aan en geven nog meer gedetailleerde informatie over de verrichting. Het kan gaan om de identiteit van de tegenpartij bij de verrichting, wat de consolidatie van de rekeningen van de Staat vergemakkelijkt, of om informatie die nuttig kan zijn voor statistische doeleinden. 

  Deze classificatie dient als basis voor de opmaak van de overheidsrekeningen door het Instituut voor de Nationale Rekeningen. Ze wordt gebruikt door de federale overheid, de gewesten, de gemeenschappen en de gemeenschapscommissies. 

  Ze wordt regelmatig bijgewerkt om rekening te houden met de institutionele evolutie van het land (overdracht van bevoegdheden, financiële stromen tussen entiteiten enz.) en om de veranderingen van de normen van de nationale rekeningen opgesteld door de Europese Unie te volgen (ESR 2010)

  Economische hergroepering

  De economische hergroepering is een synthese, op basis van de codes van de economische classificatie en dient als basis voor de opmaak van de overheidsrekening voor de federale overheid en de deelstaten. De economische hergroepering heeft als voordeel dat ze de strikt budgettaire verrichtingen van een eenheid hergroepeert met eventuele extrabudgettaire verrichtingen, alsook met die van de instellingen van openbaar nut die met de betreffende eenheid moeten worden geconsolideerd volgens de lijst van de eenheden van de overheidssector gepubliceerd door het Instituut voor de Nationale Rekeningen.

  Per begrotingsjaar worden er vier economische hergroeperingen opgemaakt: de initiële begroting, de voorlopige afsluiting, de afsluiting en de verwezenlijkingen. Deze hergroeperingen worden opgenomen in de jaarverslagen van de Algemene Gegevensbank (tot 2017) en in een databank (XLSM, 2.42 MB) (vanaf 2016).