Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

De verschillende begrotingen in België

Er bestaat niet één begroting voor België.  De verschillende overheden (op federaal niveau, gemeenschappen en gewesten, provincies en lokale overheden) maken elk hun eigen begroting op.

Als federale staat bestaat België uit meerdere bevoegdheidsniveaus. De Grondwet geeft hen een vorm van autonomie. Deze bevoegdheidsverdeling komt ook tot uiting op budgettair vlak: elke entiteit heeft haar eigen begroting.