Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Rapportering aan Europa

Als lid van de Europese Unie is de Federale Staat verplicht om te rapporteren over de begroting aan de Europese Commissie, zodat ze kan nagaan of voldaan wordt aan de Europese begrotingsnormen.