Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be
Van toepassing voor
 • Burgers
 • Academische wereld

Inhoudstafel

Het Europees stelsel voor nationale en regionale rekeningen (ESR 2010) is het recentste, verplicht binnen de EU te gebruiken referentiekader voor de opmaak van de nationale rekeningen. De nationale rekeningen geven een gestructureerd en gedetailleerd beeld geeft van de economie met inbegrip van de overheid van een land. Het verscheen op 26 juni 2013 in het Publicatieblad van de Europese Unie en werd vanaf september 2014 van kracht. Naast de overheidssector onderscheid het ESR-2020 nog een aantal andere sectoren in de economie die institutionele eenheden omvatten die worden gekenmerkt door een gelijksoortig economisch gedrag. 

 • S11 - Niet-financiële vennootschappen
 • S12 - Financiële vennootschappen
 • S 13     Overheid
  • S 1311 Centrale overheid – federale overheid
  • S 1312 Deelstaatoverheid – gewesten en gemeenschappen
  • S 1313     Lagere overheid – provincies en gemeenten
  • S 1314     Socialezekerheidsfondsen
 • S 14     Huishoudens
 • S 15     Instellingen zonder winstoogmerk ten behoeve van huishoudens

 

De nationale rekeningen en dus ook de overheidsrekeningen worden in België opgemaakt door het  het Instituut voor de Nationale Rekeningen (INR). 

De BOSA levert via de Algemene Gegevensbank basisgegevens aan het INR aan van de federale overheid en gemeenschappen en gewesten voor de opmaak van de overheidsrekeningen.