Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be
Van toepassing voor
 • Burgers
 • Academische wereld

Inhoudstafel

 • Binnen de Europese Unie, dienen de Lidstaten elk jaar tegen ten laatste einde april hun begrotingsplannen voor de komende drie jaar op te maken. Deze oefening is gebaseerd op regels voor economisch bestuur in het stabiliteits- en groeipact. 

  Lidstaten die de euro gebruiken, doen dit in documenten die “stabiliteitsprogramma's” worden genoemd. Deze programma’s zijn gebaseerd op macro-economische prognoses die zijn opgesteld of goedgekeurd door onafhankelijke instanties.

  Lidstaten die de euro niet hebben aangenomen dienen “convergentieplannen” in met aanvullende informatie over het monetaire beleid.

  Stabiliteitsprogramma’s en convergentieplannen omvatten de volgende elementen:

  • Een middellangetermijndoelstelling
  • Onderliggende economische veronderstellingen over groei, werkgelegenheid, inflatie en andere belangrijke economische variabelen.
  • Verklaringen van eventuele significante verschillen tussen de diverse voorspellingen.
  • Een beschrijving en beoordeling van beleidsmaatregelen om de programmadoelstellingen te bereiken.
  • Een analyse van hoe veranderingen in de belangrijkste economische veronderstellingen de budgettaire en schuldpositie beïnvloeden 
  • Informatie over meerdere jaren (één jaar van begrotingsuitvoering, het lopende begrotingsjaar en plannen voor de drie volgende jaren
  • Indien van toepassing, een verklaring waarom de doelstellingen niet worden gehaald.

  De concrete richtlijnen (inhoud en het formaat van de programma’s en plannen) zijn terug te vinden in volgende gedragscode

  In België staat de macrobudgettaire dienst van het DG Begroting- en beleidsevaluatie in voor de coördinatie van het stabiliteitsprogramma.

  De stabiliteitsprogramma’s en convergentieplannen worden door de Europese Commissie en gebruikt om te beoordelen of de Lidstaten op de goede weg zijn om hun middellangetermijndoelstelling te bereiken op basis van twee pijlers: een analyse van de structurele balans en de uitgavenbenchmark. 

  Hiervoor beoordeelt de Europese Commissie, als onderdeel van de jaarlijkse cyclus van economisch bestuur van de Europese Unie, de stabiliteitsprogramma’s en convergentieplannen zowel vóór als na de uitvoering. Dit stelt de Europese Commissie in staat om eventuele risico's van niet-naleving te identificeren en te bespreken voordat ze zich voordoen, en om feitelijke gevallen van niet-naleving te identificeren die uiteindelijk sancties kunnen rechtvaardigen.

  Lidstaten die de euro hanteren, dienen naast het overmaken van stabiliteitsprogramma’s ook elk jaar (uiterlijk op 15 oktober) een ontwerpbegrotingsplan (Draft Budgetary Plan) op te maken en te bezorgen.