Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Federale begroting

De begroting wordt opgemaakt volgens de richtlijnen van de minister van Begroting, die namens de regering de begroting voorlegt aan het parlement, dat elk jaar opnieuw de begroting voor het daaropvolgende jaar moet goedkeuren.