Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Begrotingsactoren

De FOD BOSA is een belangrijke actor in het begrotingsbeleid: onze organisatie zit het Monitoringcomité voor en staat in voor het secretariaat. Daarnaast zijn er nog een aantal andere federale controleorganen die hun rol spelen.