Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Begrotingsactoren

De FOD BOSA is een belangrijke actor in het begrotingsbeleid: onze organisatie zit het Monitoringcomité voor en staat in voor het secretariaat. Daarnaast zijn er nog een aantal andere federale controleorganen die hun rol spelen.

Nieuws

Regelgeving

  • Koninklijk besluit van 20 maart 2023

    Koninklijk besluit van 20 maart 2023 tot uitvoering van artikel 29 van de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat...