Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be
Van toepassing voor
 • Burgers
 • Academische wereld

De berekening van de overdrachten naar de Gemeenschappen omvat drie gedeelten:

 • Het gedeelte PB
 • Het gedeelte BTW
 • De federale dotaties voor de volgende bevoegdheden:
  • Gezinsbijslagen
  • Ouderenzorg
  • Gezondheidszorg en hulp aan personen met een handicap
  • Ziekenhuisinfrastructuur en medisch-technische diensten
  • Justitiehuizen
  • Interuniversitaire attractiepolen

Als aanvulling bij die drie bestanddelen wordt nog een overgangsmechanisme voorzien (tot in 2033) en worden er allerlei dotaties toegekend.

Het overgangsmechanisme voor de gemeenschappen heeft ervoor gezorgd dat elke entiteit in 2015 voor de reeds uitgeoefende bevoegdheden financiële middelen kreeg die minstens gelijk waren aan die onder de oude bijzondere financieringswet, en dat er niet meer of minder middelen binnenkwamen voor de uitoefening van de nieuwe bevoegdheden, met andere woorden in overeenstemming met de noden.

Het gaat om een uitdovend overgangsmechanisme: het blijft tien jaar lang constant en in de tien daaropvolgende jaren zal het lineair afgebouwd worden tot 0. Het gaat om een bedrag van 0,05 miljard euro voor alle gemeenschappen samen.

Bekijk de evolutie van de overdrachten naar de gemeenschappen van 2015 tot 2022 per bevoegdheid. (XLSX, 10.71 KB)