Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be
Van toepassing voor
  • Burgers
  • Academische wereld

De berekening van de overdrachten naar de gewesten omvat drie gedeelten: 

  • De fiscale autonomie: de term ‘fiscale autonomie’ werd in 2015 ingevoerd met de zesde staatshervorming ter vervanging van de tot dan bestaande PB-dotatie aan de gewesten. Ze houdt in dat de gewesten opcentiemen kunnen heffen op een deel van de PB en dat ze kortingen, belastingverhogingen of -verlagingen, net zoals terugbetaalbare belastingkredieten kunnen toestaan 
  • Bijkomende middelen voor de nieuwe bevoegdheden (o.a. tewerkstellingsbeleid, fiscale uitgaven)
  • Een solidariteitsmechanisme: de gewesten waarvan het aandeel in de globale opbrengst van de federale personenbelasting lager ligt dan het bevolkingsaandeel, ontvangen financiële middelen via het solidariteitsmechanisme. 

Dat is het geval voor het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 

In 2022 ontvangt het Waals Gewest 0,7 miljard EUR aan extra middelen en krijgt het Brussels Hoofdstedelijk Gewest er zo’n 0,4 miljard EUR bij dankzij de toepassing van het solidariteitsmechanisme.

Als aanvulling bij die drie bestanddelen is er nog een overgangsmechanisme tot in 2033 en worden er allerlei dotaties toegekend.

Het overgangsmechanisme voor de gewesten heeft ervoor gezorgd dat elke entiteit in 2015 voor de reeds uitgeoefende bevoegdheden financiële middelen kreeg die minstens gelijk waren aan die onder de oude bijzondere financieringswet, en dat er niet meer of minder middelen binnenkwamen voor de uitoefening van de nieuwe bevoegdheden, met andere woorden in overeenstemming met de noden. Het gaat om een uitdovend overgangsmechanisme: het blijft tien jaar lang constant en in de tien daaropvolgende jaren zal het lineair afgebouwd worden tot 0. Als het bedrag van het overgangsmechanisme positief is, wordt het afgehouden van de dotatie. Is dat bedrag echter negatief, dan wordt het toegevoegd aan de dotatie. Het gaat om een negatief bedrag van 0,4 miljard euro voor de drie gewesten samen.

Bekijk de evolutie van de overdrachten naar de Gewesten van 2015 tot 2022 per bevoegdheid. (XLSX, 10.69 KB)