Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Commissie Openbare Comptabiliteit (COC)

De Commissie Openbare Comptabiliteit is een adviesorgaan voor de regionale en federale comptabiliteit. Ontdek hier wie deelneemt aan de COC en wat de commissie juist doet.

Van toepassing voor
Burgers

Inhoudstafel

Wat is de Commissie Openbare Comptabiliteit?

De Commissie Openbare Comptabiliteit (COC) is een adviesorgaan voor de regionale en federale comptabiliteit. Ze is de opvolger van de Commissie voor de normalisatie van de openbare comptabiliteit (CNOC) en de Commissie voor de Inventaris van het Vermogen van de Staat (CIVS).

De oprichting van de COC werd vastgelegd in de wet van 15/05/2003. Het mandaat van de CNOC liep af in 2004; dat van de CIVS in 2013. Het KB van 12/06/2017 gaf vervolgens concrete invulling aan de COC, zodat ze officieel in werking trad op 16/11/2017. Haar tweede mandaat ging in op 13/07/2021.

Wie neemt deel aan de COC?

De COC bestaat uit vertegenwoordigers uit:

  • De gemeenschappen, de gewesten, de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie en de federale overheid
  • Het Rekenhof, de Inspectie van Financiën en de Nationale Bank, meer specifiek het Instituut voor de Nationale Rekeningen (INR).

Wat doet de COC?

De COC is een adviesorgaan voor de regionale en federale comptabiliteit. Zij levert twee soorten adviezen:

  • Algemene adviezen over de normen inzake publieke comptabiliteit, zoals uitgedrukt in de boekhoudwetten van 2003
  • Technische adviezen inzake de toepassingsmodaliteiten en waarderingsregels, uitgedrukt in het KB boekhoudplan van 10/11/2009.

De voornaamste taak van de COC is om boekhoudkundige normen op te stellen voor de regionale entiteiten en de federale overheid. Deze normen leggen de regels van de boekhoudwetgeving uit. Het gaat om koepelnormen: de afgeleverde adviezen vormen het algemeen raamwerk waarbinnen de vertegenwoordigde entiteiten hun boekhoudkundige instructies en circulaires kunnen opstellen.

Dat betekent dat de COC eerder standaarden aflevert op high-level niveau, bedoeld om de COC-entiteiten de nodige toelichting te verschaffen omtrent het wettelijk kader. Op basis daarvan worden instructies uitgewerkt op het regionale en federale niveau. In die zin onderscheidt de COC zich van de Commissie voor Boekhoudkundige Normen (CBN). Het CBN stelt ook boekhoudkundige adviezen op, maar die zijn gericht op private vennootschappen die aan de private boekhoudwetgeving onderworpen zijn.

Werking van de COC

De plenaire vergadering beslist over de adviezen. De interministeriële Conferentie voor Financiën en Begroting bekrachtigt de goedgekeurde adviezen op politiek niveau. Vanaf dan gelden zij als norm voor publieke comptabiliteit.

Naast de plenaire vergadering van 18 leden en 18 plaatsvervangers, zijn er twee werkgroepen opgericht:

  • De werkgroep WRI, voor de kwesties rond waarderingsregels en inventaris
  • De werkgroep BAR voor de kwesties rond de boekings- en aanrekeningsregels

Het dienstencentrum Federale Accountant staat in voor het secretariaat van de commissie.

Op dit moment zijn er enkel ontwerpadviezen in voorbereiding, aangezien de opstart moeilijk verliep en de coronacrisis een rem zette op de werking.