Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Enquêtes over de administratieve lasten

Raadpleeg alle enquêtes die zijn uitgevoerd door de Dienst Administratieve Vereenvoudiging, te beginnen met de tweejaarlijkse enquête over de perceptie van administratieve lasten.

Inhoudstafel

Tweejaarlijkse enquête over de perceptie van de administratieve lasten

Op vraag van de ministerraad en in samenwerking met de Dienst Administratieve Vereenvoudiging voert het Federaal Planbureau om de twee jaar een raming uit van de perceptie van de die wegen op de ondernemingen en de zelfstandigen in België. Die raming is gebaseerd op een enquête bij een representatieve steekproef van ondernemingen en zelfstandigen. Ze meet dus niet de administratieve lasten die daadwerkelijk worden gedragen, maar de perceptie die ondernemers en zelfstandigen in België ervan hebben.

Evolutie van de totale kosten van de administratieve lasten voor ondernemingen en zelfstandigen in % van het BBP

" "

Raadpleeg de enquêtes:

 

Enquêtes over het gebruik van elektronische facturatie door bedrijven, economische beroepen en consumenten

Er worden ook jaarlijkse enquêtes uitgevoerd om de ontwikkeling van elektronische facturatie in België te meten.

Op basis van de resultaten van de enquête over elektronische facturatie bij bedrijven berekenen we elk jaar de impact op de administratieve kosten van het gebruik van verschillende factureringsmethoden, zowel in B2B- als in B2C-context. De jaarlijkse monitoringrapporten tonen hoe het gebruik van de verschillende methoden voor het opstellen, verzenden, ontvangen en verwerken van facturen evolueert ten opzichte van de vorige jaren. De besparingen op administratieve kosten die elektronische facturering oplevert, kunnen zo worden gekwantificeerd voor bedrijven en burgers.

Voor het elfde opeenvolgende jaar werd een enquête gehouden bij Belgische bedrijven om hun gebruik van elektronische facturatie in 2022 te evalueren. De enquête richtte zich tot personen die verantwoordelijk zijn voor of betrokken zijn bij de boekhoudkundige en factureringsprocessen van bedrijven. 1005 ondernemingen beantwoordden de enquête voor het jaar 2022.

De resultaten van de administratieve lastenmetingen worden gepresenteerd in een jaarverslag, dat hieronder kan worden geraadpleegd: