Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Kafka-plan – Federaal Actieplan voor Administratieve Vereenvoudiging

In januari 2022 werd een Federaal Actieplan voor Administratieve Vereenvoudiging (FAAV) opgesteld, ook Kafka-plan genoemd, om de ambities van de federale regering op het vlak van administratieve vereenvoudiging en digitalisering concreet vorm te geven.

Van toepassing voor
  • Andere overheden
  • Burgers
  • Ondernemingen
  • Federale organisaties

Inhoudstafel

Het Kafka-plan heeft een horizontale reikwijdte en legt de belangrijkste speerpunten voor vast, naast de initiatieven die binnen de verschillende strategische domeinen worden genomen.

De lijst met prioritaire projecten voor 2023 bevat 48 projecten. De Dienst Administratieve Vereenvoudiging van de BOSA zal verantwoordelijk zijn voor de opvolging van die projecten, in samenwerking met de verantwoordelijke administraties.