Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Digitale ondersteuning op maat

De FOD BOSA ondersteunt andere overheidsdiensten in hun digitale projecten via het ter beschikking stellen van raamovereenkomsten, juridisch advies, ...