Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Inhoudstafel

 • image
 • Via het Digital Belgium Skills Fund (DBSF) investeert de FOD Beleid en Ondersteuning sinds 2016 in projecten die de digitale vaardigheden van maatschappelijk kwetsbare jongeren en (jong)volwassenen versterken. Dankzij de financiële kickstart van het DBSF is al heel wat moois gerealiseerd, met een directe impact op de samenleving die niet te onderschatten valt.

 • Digitale technologie is een essentiële component in onze samenleving geworden in termen van integratie en ontwikkeling. Toepassingen, instrumenten en opleiding zijn verveelvoudigd. Maar de digitale kloof (groot of klein) blijft een grote uitdaging.

  De te mobiliseren vaardigheden op het gebied van databasebeheer, artificiële intelligentie en cybersecurity, maar ook opleidingen in nieuwe technologieën zijn essentieel op de arbeidsmarkt.

  Daarom lanceert de  BOSA een nieuwe oproep voor DBSF 2023!

   

  Projectoproep 2023

  De reikwijdte van het DBSF breidt vanaf dit jaar uit van projecten die vooral gericht zijn op maatschappelijke inclusie naar projecten die focussen op ‘digital excellence’, en daardoor in nog grotere mate voor maatschappelijke meerwaarde zorgen. Projecten die kunnen aantonen dat ze zowel maatschappelijk als financieel op een duurzame manier kunnen worden verdergezet (zonder blijvende ondersteuning van het DBSF) hebben een streepje voor.

  Specifieke aandacht gaat naar innovatieve projecten binnen potentiële ‘leadership’-domeinen, zoals cybersecurity, databasebeheer, online opleidingen, en opleiding in nieuwe technologieën, die als doel hebben om in de betreffende domeinen te excelleren. Projecten met een oriëntatie naar auto-certificering en badging vallen eveneens onder deze noemer.

  Voor de oproep van 2023 maken we een onderscheid tussen focus- en hub-projecten.

  • Focusprojecten zijn projecten met een thematische focus (zie punt 4.1. in de projectoproep) en een budget tussen 75.000 en 350.000 euro. Hiermee investeren we rechtstreeks in de vaardigheden van de begunstigden.
  • Hub-projecten zijn projecten met een budget tussen 500.000 en 1 miljoen euro. Hun doelstelling is breder en gericht op de structurele ontwikkeling van een activiteit om te voldoen aan specifieke doelstellingen conform punt 4.1. in de projectoproep. Er kan ook geïnvesteerd worden in materiaal of infrastructuur om de activiteiten te helpen uitbouwen of faciliteren.

    

  Meer informatie in de integrale projectoproep

  Gedetailleerde informatie over de indieningsprocedure, welke organisaties al dan niet kunnen deelnemen en hoe de uiteindelijke selectie verloopt, vind je in de integrale projectoproep 2023

  Hier vind je de te gebruiken templates:

  A. De template voor het aanvraagdossier

  B. De template voor het financieel plan

  C. De template voor het DigiSkills Passport

  D. Een voorbeeld van het protocolakkoord

 • Timing

  • September: nog tot 1 oktober kunnen organisaties ons via het e-mailadres dbsf2023@bosa.fgov.be vragen stellen over de procedure om zich kandidaat te stellen.De meest gestelde vragen en antwoorden zullen we ook online plaatsen.
  • Oktober: aan het begin van deze maand wordt er een online informatiesessie georganiseerd, waarvoor organisaties zich kunnen inschrijven via e-mail (dbsf2023@bosa.fgov.be).
  • Oktober: de deadline voor het indienen van een volledig ingevuld aanvraagdossier, financieel plan en DigiSkills Passport via e-mail, is 30 oktober om 23u59. Deelnemende organisaties bezorgen dit in een e-mail naar dbsf2023@bosa.fgov.be.
  • December: de jury selecteert de genomineerde projecten en maakt de selectie over aan de Staatssecretaris voor Digitalisering.
 • Veelgestelde vragen

 • Veelgestelde vragen: doelpubliek

  1. Kunnen de werkende burgers als sociaal kwetsbaar worden beschouwd indien digitale vaardigheden als een reden voor hun kwetsbaarheid worden beschouwd?

   Ja, de ontwikkeling van digitale vaardigheden bij kwetsbare werknemers (bv. reskilling/upskilling) kan in aanmerking komen binnen de scope van DBSF.

  2. Maken enkel kinderen deel uit van de doelgroep?

   Neen, de doelgroep van DBSF bestaat uit sociaal kwetsbare kinderen, jongeren en/of volwassenen (waaronder jonge meisjes/vrouwen en in overeenstemming met de strategie "Women in Digital" ).

 • Veelgestelde vragen: intellectuele eigendomsrechten

  1. Wat gebeurt er met de intellectuele eigendomsrechten van het materiaal en de technologieën die ontwikkeld zouden worden tijdens een gesubsidieerd project?

   Het DBSF financiert het project, maar de organisatie blijft eigenaar van alles wat via het DBSF wordt verworven en ontwikkeld.   

 • Veelgestelde vragen: partnerschappen

  1. Kunnen we een project indienen en tegelijkertijd partner zijn in een ander project? En zo ja, onder welke voorwaarden?

   Ja, maar de diensten die geleverd worden bij een tweede gesubsidieerde organisatie vermeld in het subsidiebesluit, vallen buiten de subsidie en zijn voor eigen rekening te nemen.

 • Veelgestelde vragen: specifiek projectvoorstel

  1. Kan een organisatie zich binnen een project op meer dan één regio richten?

   Ja, organisaties kunnen een project voorstellen dat actief is in de 3 regio's van België.

  2. Hoe dient het Digiskills Passport ingevuld te worden en welke vaardigheden dienen aangegeven te worden?

   Het Digiskills Passport moet worden ingevuld op basis van de vaardigheden die bijgebracht worden aan de deelnemers, niet die waarover de trainers of de projectmanager beschikken.

  3. De algemene voorwaarden van de oproep (punt 4.4) vermelden de indiening van een "vervolgdossier" voor projecten die zich over meerdere jaren uitstrekken. Wat houdt dit in?

   De subsidieaanvraag mag alleen over dit jaar gaan, zelfs al loopt het project waarin de subsidie kadert gedurende meerdere jaren. Per nieuw kalenderjaar kan wel een vervolgdossier ingediend worden. De goedkeuring voor aanvragen uit het verleden geeft niet automatisch recht op de aanvaarding van vervolgdossiers.

 • Veelgestelde vragen: timing

  1. Wij willen in het kader van de oproep een opleidingscursus voorstellen die in september 2023 begint en in december 2023 eindigt. Kan deze opleidingscursus in het kader van de oproep tot het indienen van projecten worden opgenomen?

   De periode waarvoor subsidies aangevraagd worden, kan 30 november van het kalenderjaar niet overschrijden. De subsidie kan m.a.w. enkel toegekend worden voor een bepaald kalenderjaar. De prestaties en activiteiten moeten in dat kalenderjaar geleverd en gefactureerd worden.

 • Veelgestelde vragen: HUB project

  1. Dienen beide projectvoorstellen (Hub en Focus) ingediend te worden? Of kunnen we kiezen tussen beide? Indien beide projecten kunnen worden ingediend: is het mogelijk dat het ene project wordt aanvaard en het andere niet?

   Eén en dezelfde organisatie kan per budgetjaar slechts 1 te subsidiëren projectvoorstel indienen.

  2. Kan een HUB een digitale "plaats" zijn of moet het een fysieke plaats zijn?

   Ja, een HUB kan digitaal zijn, mits die voldoet aan de voorwaarden voor structurele ontwikkeling zoals vermeld in de projectoproep.

  3. Kan een investering in personeelskosten worden opgenomen in het HUB-project?

   Personeelskosten kunnen worden opgenomen in HUB projectvoorstellen, maar de investering dient betrekking te hebben op materiaal en infrastructuur.