Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Federaal beleid voor informatiebeveiliging (FISP)

FISP (Federal Information Security Policy) is een leidraad voor informatiebeveiliging die het resultaat is van een samenwerking tussen informatiebeveiligingsexperts van de verschillende federale diensten (FOD, OIP, IPSS).